Nguồn: http://danviet.vn/2-mc-dai-vtv-bi-cat-song-so-huu-guong-mat-tre-trung-body-phon-thuc-van-nguoi-m...

Theo Phương Anh (Dân Việt)

sự kiện Làm đẹp cùng SAO