Nguồn: http://danviet.vn/nu-than-co-cau-truc-co-the-hoan-my-nhat-hanh-tinh-dep-la-nho-ngu-nhieu-5020212...

Theo Hồng Linh (Dân Việt)

sự kiện Làm đẹp cùng SAO