Vào TPP coi chừng "bội thực"!

Vào TPP coi chừng "bội thực"! Với TPP, sẽ có làn sóng bùng phát đầu tư vào Việt Nam nhưng phải kiểm soát được kỳ vọng, giống như đứng trước...

Vào TPP: Lo cho nông nghiệp

Vào TPP: Lo cho nông nghiệp Nếu làm không khéo, khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực, nguyên liệu nước ngoài tràn vào,...