Vị vua nào của nhà Trần bỏ rượu tu chí lo việc nước?

Thứ Tư, ngày 06/01/2021 17:00 PM (GMT+7)

Là vua thứ tư của triều Trần, nổi tiếng anh minh, biết dùng người tài. Tuy nhiên thời trẻ, ông ham chơi, mải miết rượu chè. Vị vua này là ai?

Sự kiện: Quiz

1

Vị vua nào sau đây thời trẻ ham chơi, mải miết rượu chè?

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/vi-vua-nao-cua-nha-tran-bo-ruou-tu-chi-lo-viec-nuoc-1774713.tp...

Vị vua nhà Lý nào mắc phải căn bệnh kỳ lạ, chữa thuốc không được?

Vị vua này mắc phải bệnh lạ, lông lá mọc khắp cơ thể, cuồng loạn, gầm thét như hổ suốt ngày. Triều đình sợ hãi...

Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)
sự kiện Quiz