Vị vua nào viết chiếu xin thôi làm vua, nhưng vẫn bị ép uống thuốc độc mà chết?

Thứ Hai, ngày 02/11/2020 17:00 PM (GMT+7)

Ông là vị vua thứ 6 của nhà Nguyễn và là con thứ 29 và là con út của vua Thiệu Trị.

Sự kiện: Quiz

1

Vua Nhà Lý đầu tiên bị Trần Thủ Độ bức tử là ai?

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/vi-vua-nao-viet-chieu-xin-thoi-lam-vua-nhung-van-bi-ep-uong-th...

Vị vua nào lên ngôi nhờ giấc mộng của người khác?

Sinh thời, vị vua này là người duy nhất có nhiều con rể lên làm vua trong triều đại lịch sử phong kiến nước ta và lên...

Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)
sự kiện Quiz
Báo lỗi nội dung