Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý cũng phải vật vã với bộ câu hỏi này

Sự kiện: Quiz

Cùng thử sức xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi nhé!

1

Điền từ còn thiếu vào câu ca dao: "Muốn con hay chữ thì yêu lấy ..."

Nguồn: https://baogiaothong.vn/trac-nghiem-tren-thong-thien-van-duoi-tuong-dia-ly-cung-phai-vat-va-voi-...

Trắc nghiệm: Người thông minh chưa chắc đã trả lời đúng hết bộ câu hỏi này

Cùng thử sức xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi nhé!

Chia sẻ
Theo Minh Châu (Báo Giao thông)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung