Trắc nghiệm: Người thông minh chưa chắc đã trả lời đúng hết bộ câu hỏi này

Sự kiện: Quiz

Cùng thử sức xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi nhé!

1

Từ nào sau đây viết sai chính tả?

Nguồn: https://baogiaothong.vn/trac-nghiem-nguoi-thong-minh-chua-chac-da-tra-loi-dung-het-bo-cau-hoi-na...

Trở thành triệu phú tri thức nhờ làm hết bộ câu hỏi này

Cùng thử sức xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi nhé!

Chia sẻ
Theo Quang Tùng (Báo Giao thông)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung