Trắc nghiệm: Bộ câu hỏi tổng hợp mọi lĩnh vực thách thức tầm hiểu biết của bạn

Thứ Tư, ngày 03/06/2020 17:00 PM (GMT+7)

Cùng thử sức xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi nhé!

Sự kiện: Quiz

  

1

Thứ nào sau đây không có bánh xe?

Nguồn: https://baogiaothong.vn/trac-nghiem-bo-cau-hoi-tong-hop-moi-linh-vuc-thach-thuc-tam-hieu-biet-cu...

Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý cũng phải vật vã với bộ câu hỏi này

Cùng thử sức xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi nhé!

Theo Minh Châu (Báo GT)
sự kiện Quiz