Trả lời đúng bộ câu hỏi này bạn xứng đáng là tỷ phú tri thức

Thứ Sáu, ngày 16/10/2020 17:00 PM (GMT+7)

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Sự kiện: Quiz

1

Đâu là một loại bệnh ngoài da?

Nguồn: https://baogiaothong.vn/trac-nghiem-tra-loi-dung-bo-cau-hoi-nay-ban-xung-dang-la-ty-phu-tri-thuc...

Thử sức với bộ câu hỏi khoai không kém ”Ai là triệu phú”

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Theo Quang Tùng (Báo GT)
sự kiện Quiz