Trọn bộ câu hỏi siêu hóc búa khiến ai cũng vò đầu bứt tai

Thứ Hai, ngày 13/07/2020 17:00 PM (GMT+7)

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Sự kiện: Quiz

  

1

Người ta thường nói: "... hậu bất nhất"?

Nguồn: https://baogiaothong.vn/trac-nghiem-tron-bo-cau-hoi-sieu-hoc-bua-khien-ai-cung-vo-dau-but-tai-d4...

Theo Minh Châu (Báo Giao thông)
sự kiện Quiz