Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội

ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn 2018 tất cả các ngành, trường trực thuộc.

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 1

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 2

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 3

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 4

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 5

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 6

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 7

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 8

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 9

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 10

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 11

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 12

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 13

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 14

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 15

Toàn cảnh điểm chuẩn vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 16

Điểm chuẩn vào các trường khối quân đội cao nhất 26 điểm

Ngày 05/8, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Hợp ([Tên nguồn])
Điểm chuẩn đại học năm 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN