Những chí sĩ, chiến sĩ cách mạng nổi tiếng nào tuổi Tý

Chủ Nhật, ngày 31/05/2020 17:00 PM (GMT+7)

Hoàng Diệu, Nguyễn Trường Tộ, Huỳnh Thúc Kháng, Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ; Bộ trưởng Phạm Hùng…là những chí sĩ, nhà cách mạng nổi tiếng tuổi Tý.

Sự kiện: Quiz

  

1

Hoàng Diệu quê ở đâu?

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/nhung-chi-si-chien-si-cach-mang-noi-tieng-nao-tuoi-ty-1651568....

Vị vua nào cuối đời chết bởi nghi án bị vợ đầu độc?

Trong thời gian trị vì của mình, nhờ tài năng và đức độ hơn người, vị vua này đã xây dựng được một quốc gia Đại...

Theo Châu Anh (Tiền Phong)
sự kiện Quiz