Nhà cách mạng nào được ví “Cây vĩ cầm thứ hai” của giai cấp vô sản toàn thế giới?

Thứ Bảy, ngày 05/12/2020 17:00 PM (GMT+7)

Trong khi nghiên cứu lý luận, ông cùng với Mác đã bắt liên lạc với phong trào công nhân các nước, chú ý đi vào thực tiễn đấu tranh. Song, ông là con người hết mực khiêm nhường và chỉ tự nhận mình là “cây vĩ cầm thứ hai”, bên cạnh “cây vĩ cầm thứ nhất” là C. Mác.

Sự kiện: Quiz

1

Nhà cách mạng nào dưới đây được ví “Cây vĩ cầm thứ hai” của giai cấp vô sản toàn thế giới?

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/nha-cach-mang-nao-duoc-vi-cay-vi-cam-thu-hai-cua-giai-cap-vo-s...

Bác Hồ nói được bao nhiêu ngôn ngữ, có bao nhiêu tên gọi?

Trong bản lý lịch đại biểu dự Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ 7, Bác Hồ được miêu tả: "Biết các thứ tiếng:...

Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)
sự kiện Quiz