Người sở hữu “siêu trí tuệ” mới trả lời đúng hết những câu hỏi này

Thứ Sáu, ngày 22/01/2021 17:00 PM (GMT+7)

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Sự kiện: Quiz

1

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mùng … tháng ba”?

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nguoi-so-huu-sieu-tri-tue-moi-tra-loi-dung-het-nhung-cau-hoi-nay-d493273...

Theo Quang Tùng (Báo GT)
sự kiện Quiz