Trả lời đúng hết 15 câu hỏi này bạn xứng đáng là ”siêu trí tuệ”

Thứ Tư, ngày 20/01/2021 17:40 PM (GMT+7)

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Sự kiện: Quiz

1

Từ nào còn thiếu trong câu sau: "Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa ... mà nghe"?

Nguồn: http://danviet.vn/tra-loi-dung-het-15-cau-hoi-nay-ban-xung-dang-la-sieu-tri-tue-5020212011741357...

Theo Minh Châu (Dân Việt)
sự kiện Quiz