"Ngộp thở" với 15 quy định nghiêm ngặt của giáo dục Nhật Bản

Sự kiện: Giáo dục , Du học
1. Đi học đúng giờ. Các trường học trên thế giới đều quy định học sinh phải đến trường đúng giờ, tuy nhiên quy tắc này đặc biệt quan trọng trong nền giáo dục Nhật Bản. Học sinh ở Nhật thường được yêu cầu đến trường lúc 8h30 sáng, nếu đến muộn sẽ phải nhận các hình phạt như dọn vệ sinh sớm hơn vào tấc cả các buổi sáng trong tuần sau đó.
Theo Linh Trang (Theo Lifebuzz) (Dân Việt)

sự kiện Giáo dục