Hà Nội đề xuất giảm học phí từ năm học 2023-2024

Sự kiện: Giáo dục

UBND TP. Hà Nội vừa đề xuất mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố, áp dụng từ năm học 2023-2024. Theo đó, mức học phí đề xuất thấp hơn mức học phí hiện hành mà HĐND TP. Hà Nội đã thông qua ngày 4/7/2023. 

UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố, từ năm học 2023-2024.

Theo UBND TP. Hà Nội, ngày 4/7/2023, HĐND TP. Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 03/202/NQ/HĐND quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn.

Mức thu học phí năm học 2023-2024 bằng mức sàn (thấp nhất) trong khung quy định của Chính phủ tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. Mức học phí năm học 2023-2024 tăng so với mức thu học phí năm 2021-2022 quy định tại Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND.

UBND TP. Hà Nội đề xuất mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố, từ năm học 2023-2024.

UBND TP. Hà Nội đề xuất mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố, từ năm học 2023-2024.

Để quy định thu học phí của địa phương đảm bảo đúng quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 3, Nghị định số 97/2023/NĐ-CP và để để có cơ sở triển khai thu học phí từ năm học 2024-2025 cần thiết phải xây dựng nghị quyết quy định thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố từ năm học 2023-202.

Theo đề xuất, mức học phí từ năm học 2023-2024 như sau:

Cấp học Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ miền núi) Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi
Nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ mầm non 5 tuổi), THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT 217.000 95.000 24.000
Trẻ mầm non 5 tuổi, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên cấp THCS 155.000 75.000 19.000
Đơn vị: Đồng/học sinh/tháng

Mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp. Cụ thể như sau:

Cấp học Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ miền núi) Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi
Nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ mầm non 5 tuổi), THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT 163.000 71.000 18.000
Trẻ mầm non 5 tuổi, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên cấp THCS 116.000 56.000 14.000
Đơn vị: Đồng/học sinh/ tháng

Được biết, mức học phí hiện tại theo Nghị quyết số 03/2023 như sau:

Vùng Mầm non Tiểu học THCS THPT
Thành thị (phường, thị trấn) 300.000 300.000 300.000 300.000
Nông thôn (xã, trừ xã miền núi) 100.000 100.000 100.000 200.000
Dân tộc thiểu số và miền núi (các xã miền núi) 50.000 50.000 50.000 100.000
Đơn vị: đồng/học sinh/tháng

Như vậy, mức học phí đề xuất thấp hơn so với mức học phí đang thu hiện nay. Đề xuất sẽ được HĐND TP. Hà Nội xem xét tại kỳ họp thứ 15, được tổ chức ngày 29/3.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo quy định của Nhà nước, có một số ngành được miễn giảm học phí; đồng thời các cơ sở đào tạo cũng có chính sách hỗ trợ học phí với một số ngành đặc thù để thu hút sinh viên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hiếu ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN