Giỗ Tổ 10/3 là giỗ vị vua nào? Sự thật có bao nhiêu đời vua Hùng?

Thứ Tư, ngày 21/04/2021 17:08 PM (GMT+7)

Hùng Vương, là cách gọi các vị vua nước Văn Lang của người Lạc Việt. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, hay Lễ hội Đền Hùng, là ngày hội truyền thống của dân tộc tưởng nhớ công lao dựng nước của các vị vua Hùng.

Sự kiện: Quiz

1

Theo truyền thuyết, vị vua đầu tiên của nước ta là ai?

Nguồn: https://tienphong.vn/gio-to-10-3-la-gio-vi-vua-nao-su-that-co-bao-nhieu-doi-vua-hung-post1329844...

Vị vua nào của nhà Trần bỏ rượu tu chí lo việc nước?

Là vua thứ tư của triều Trần, nổi tiếng anh minh, biết dùng người tài. Tuy nhiên thời trẻ, ông ham chơi, mải miết rượu...

Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)
sự kiện Quiz
Báo lỗi nội dung