Được phép tựu trường ngày 1/8

Bộ GDĐT vừa ban hành khung kế hoạch năm học 2012 – 2013. Theo đó, các địa phương được phép tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8 và muộn nhất vào ngày 28/8/2012.

Thời gian năm học phải đảm bảo số tuần thực học: Đối với cấp tiểu học và mầm non, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần); Đối với cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần). Đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần). Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và tập quán của địa phương.

Thời gian kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2013. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2013. Thi tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013 vào các ngày 2, 3 và 4/6/2013. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho năm học 2012-2013 trước ngày 31/7/2013. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2013.

Năm 2013 vẫn tổ chức kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ thành 3 đợt: Đợt 1 vào các ngày 3, 4, 5/7/2013; đợt 2 vào các ngày 8, 9,10/7/2013; đợt 3 vào các ngày 14, 15, 16/7/2013.

Bộ GDĐT khuyến khích các địa phương xây dựng và áp dụng kế hoạch thời gian năm học đồng bộ cho các cấp học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với cấp tiểu học và cấp THCS. Giám đốc các Sở GDĐT có thể ra quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.H ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN