Điểm chuẩn một số trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM

Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn của một số trường đại học thành viên.

Bao gồm các trường: Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc tế.

Cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên năm 2023

Điểm chuẩn một số trường  thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM - 1

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật năm 2023

Điểm chuẩn một số trường  thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM - 2

Điểm chuẩn một số trường  thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM - 3

Điểm chuẩn một số trường  thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM - 4

Điểm chuẩn một số trường  thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM - 5

Điểm chuẩn một số trường  thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM - 6

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế năm 2023

Điểm chuẩn một số trường  thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM - 7

Điểm chuẩn một số trường  thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM - 8

Điểm chuẩn một số trường  thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM - 9

Điểm chuẩn một số trường  thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM - 10

Nguồn: [Link nguồn]

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT cao nhất Đại học Quốc gia Hà Nội với 28,78 điểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VIỆT ANH ([Tên nguồn])
Điểm chuẩn đại học - cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN