Điểm chuẩn dự kiến HV Báo chí & Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm chuẩn các ngành dự kiến. Năm nay, điểm trúng tuyển vào các ngành dự kiến tăng từ 1 đến 1,5 điểm so với năm 2012.

Theo đó, một số chuyên ngành thi khối C có điểm dự kiến cao như: Báo truyền hình 23; Thông tin đối ngoại, Công tác xã hội, Quan hệ công chúng điểm là 22; Báo in 21,5; Báo phát thanh 21; Khoa học quản lý nhà nước, Quản lý xã hội 20,5.

Khối D1, dự kiến một số ngành có điểm chuẩn cao như: Báo điện tử, Quan hệ công chúng điểm 22; Báo truyền hình 21,5; Thông tin đối ngoại, Báo in 21…

Điểm trúng tuyển thấp nhất đối khối C và D1 dự kiến là 16,5 điểm, bao gồm các chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác-Lênin. Riêng chuyên ngành mới tuyển sinh, Báo chí đa phương tiện dự kiến điểm trúng tuyển khối C là 20 điểm và khối D1 là 19,5 điểm.

Năm 2012, một số chuyên ngành thi khối C có điểm chuẩn: Báo truyền hình 22,5; Thông tin đối ngoại 20; Công tác xã hội 17; Báo in 22; Báo phát thanh 22,5; Khoa học quản lý nhà nước 15, Quản lý xã hội 16.

Điểm chuẩn dự kiến HV Báo chí & Tuyên truyền - 1

Thí sinh của mùa tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013

Điểm chuẩn khối D1, đối với một số chuyên nghành: Báo điện tử 18,5, Quan hệ công chúng điểm 21; Báo truyền hình 21; Thông tin đối ngoại 18,5, Báo in 18...

Ngoài ra, một số chuyên ngành học khối lý luận năm nay cũng có điểm cao hơn năm 2012 như: Triết học Mác-Lênin, Quản lý kinh tế, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý văn hóa tư tưởng...

Thủ khoa khối C của trường năm nay là thí sinh Hà Thùy Linh (Hải Dương) đạt 27 điểm. Linh đăng kí dự thi chuyên ngành Quan hệ công chúng. Thủ khoa khối D1 là thí sinh Lê Thị Phương Thảo (Hà Nội), dự thi ngành Báo chí đa phương tiện đạt 26 điểm.

Năm 2013, trường có khoảng 1700 sinh viên dự thi ở hai khối C và D1.

Sau đây là dự kiến điểm trúng tuyển cho các ngành, chuyên ngành năm 2013:TT

STT

Tên ngành

Tên chuyên ngành

Mã ngành

Mã chuyên ngành

Khối C

Khối D1

Điểm chuẩn
dự kiến

1

Triết học

Triết Mác-Lênin

D220301

524

16.5

17

2

Chủ nghĩa Xã hội khoa học

525

16.5

16.5

3

Kinh tế

Kinh tế chính trị Mác Lênin

D310101

526

16.5

16.5

4

Quản lý kinh tế

527

18

19

5

Lịch sử

Lịch sử Đảng

D220310

 

17

 

6

Xây dựng đảng

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

D310202

 

21

18.5

7

Chính trị học

Quản lý văn hóa tư tưởng

D310201

530

18

17

8

Chính trị phát triển

531

17

17

9

Quản lý xã hộiI

532

20.5

17

10

Tư tưởng HCM

533

16.5

17

11

Giáo dục lý luận chính trị

534

17.5

17

12

Văn hóa và phát triển

535

20

18.5

13

Chính sách công

536

17

17

14

Khoa học quản lý Nhà nước

537

20.5

18

15

Báo chí

Báo in

D320101

602

21.5

21

16

Báo ảnh

603

20.5

19

17

Báo phát thanh

604

21

17

18

Báo truyền hình

605

23

21.5

19

Quay phim truyền hình

606

19

17.5

20

Báo mạng điện tử

607

21.5

22

21

Báo chí đa phương tiện

608

20

19.5

22

Xuất bản

Xuất bản

D320401

 

20.5

19.5

23

Xã hội học

Xã hội học

D310301

 

17

17.5

24

Quan hệ quốc tế

Thông tin đối ngoại

D310206

610

22

21

25

Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

611

20

20

26

Công tác xã hội

Công tác xã hội

D760101

 

22

20.5

27

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

D360708

 

22

22

28

Quảng cáo

Quảng cáo

D320110

 

17.5

17.5

29

Ngôn ngữ

Ngôn ngữ Anh

D220201

 

 

18

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn ([Tên nguồn])
Điểm chuẩn đại học năm 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN