ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM công bố điểm chuẩn

Thứ Sáu, ngày 09/08/2019 16:38 PM (GMT+7)

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM và ĐH. Khoa học tự nhiên TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo.

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM: Mức điểm chuẩn của các ngành được trường công bố dao động từ 19 đến 25,5 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (tổ hợp C00).

Các ngành có mức điểm chuẩn trên 24 của trường bao gồm Ngôn ngữ Anh (tổ hợp D01) với 25 điểm, Ngôn ngữ Anh hệ chất lượng cao (tổ hợp D01) với 24,5 điểm, Báo chí (tổ hợp C00) với 24,7 điểm, Báo chí hệ đại trà (tổ hợp D01, D14) với 24,1 điểm, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (tổ hợp D01, D14) với 24,5 điểm, Truyền thông Đa phương tiện (tổ hợp D01, D14, D15) với 24,3 điểm, Quan hệ Quốc tế hệ đại trà và chất lượng cao (tổ hợp D01, D14) với 24,3 điểm...

Danh sách điểm chuẩn của các ngành cụ thể như sau:

ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM công bố điểm chuẩn - 1

ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM công bố điểm chuẩn - 2

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM có điểm trúng tuyển cao nhất là Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin với 25.00 điểm.

Top 5 ngành, chương trình điểm cao nhất:

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin với điểm chuẩn là 25 điểm

Chương trình Công nghệ thông tin (Tiên tiến) với điểm chuẩn là 24,60 điểm

Chương trình Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) với điểm chuẩn là 23.20 điểm

Ngành Công nghệ sinh học với điểm chuẩn là 22.12 điểm

Ngành Hóa học với điểm chuẩn là 21,80 điểm.

Danh sách điểm chuẩn của các ngành cụ thể như sau:

ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM công bố điểm chuẩn - 4

Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Ngoại giao có điểm trúng tuyển cao nhất 33,25 (thang điểm 40), các ngành khác dao động từ 23,95...

Theo Diệu Thu (Dân Việt)
sự kiện Điểm chuẩn đại học - cao đẳng