Đáp án chính thức các môn khối D

Thứ Ba, ngày 10/07/2012 17:07 PM (GMT+7)

Dưới đây là đề thi và đáp án cụ thể của từng môn khối D.

Khối D:

Môn Văn

Đáp án chính thức các môn khối D - 1

Đáp án chính thức các môn khối D - 2

Đáp án chính thức các môn khối D - 3

Đáp án chính thức các môn khối D - 4

Đáp án chính thức các môn khối D - 5

Đáp án chính thức các môn khối D - 6

Môn Toán

Đáp án chính thức các môn khối D - 7

Đáp án chính thức các môn khối D - 8

Đáp án chính thức các môn khối D - 9

Đáp án chính thức các môn khối D - 10

Môn Tiếng Anh

Đáp án chính thức các môn khối D - 11

Đáp án chính thức các môn khối D - 12

(Bộ Giáo dục & Đào tạo)
sự kiện Đáp án, đề thi đại học cao đẳng 2018
Báo lỗi nội dung