Bộ câu hỏi tổng hợp thách thức bạn trả lời đúng hết

Thứ Sáu, ngày 05/06/2020 17:00 PM (GMT+7)

Cùng thử sức xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi nhé!

Sự kiện: Quiz

  

1

Ngôn ngữ đặc trưng của các vùng miền Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ được gọi là gì?

Nguồn: https://baogiaothong.vn/trac-nghiem-bo-cau-hoi-tong-hop-thach-thuc-ban-tra-loi-dung-het-d467822....

Theo Minh Châu (Báo Giao thông)
sự kiện Quiz