Bộ câu hỏi thử thách tầm hiểu biết của bạn

Sự kiện: Quiz

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Trong câu thành ngữ quen thuộc, cá trê đã chui vào đâu?

Nguồn: https://baogiaothong.vn/trac-nghiem-bo-cau-hoi-thu-thach-tam-hieu-biet-cua-ban-d558183.html

Chia sẻ
Theo Minh Châu (Báo GT)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung