Những "bóng hồng hét ra lửa" của Xuân Bắc ngày ấy - bây giờ

Hiện nay cô đang công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam, đặc biệt là vẫn cùng đoàn với Xuân Bắc, dù hai người không còn nhiều cơ hội diễn sóng đôi cùng nhau.
Theo Nguyệt Anh (Dân Việt)

sự kiện Xuân Bắc