Người đẹp nói “cự tuyệt cảnh nóng” hóa ra lại thế này

Lưu Thi Thi bảo vệ hình tượng ngọc nữ của mình. Cô tuyên bố: "Tôi vẫn chưa mở lòng để  tiếp nhận những cảnh nóng, tôi cũng chưa từng tưởng tượng mình sẽ đóng những cảnh đó như thế nào”.
Theo Thủy Nguyên (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Lưu Diệc Phi