Nguồn: http://danviet.vn/mai-phuong-thuy-ha-ho-mac-trang-phuc-mau-nude-khoe-duong-cong-5020221230512837...

Theo Thúy Vi (Dân Việt)

sự kiện Mai Phương Thúy