"Họa mi núi rừng" Siu Black, ông bầu Phước Sang từng nợ nần chồng chất giờ ra sao?

Hiện tại, Hồng Tơ hướng tâm về chùa, ăn chay, thả đèn hoa đăng cầu nguyện an lành như muốn bình tâm trở lại sau những sai lầm của bản thân.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/hoa-mi-nui-rung-siu-black-ong-bau-phuoc-sang-tung-no-nan-chong-chat-gio-ra...

Theo Thương Đặng (Dân Việt)

sự kiện Siu Black và scandal nợ nần