Nguồn: http://danviet.vn/hai-nu-hoang-canh-nong-phim-viet-mot-thoi-gio-ra-sao-50202122205701.htm

Theo Thương Đặng (Dân Việt)

sự kiện Trương Ngọc Ánh