Nguồn: http://danviet.vn/ve-dep-ngoan-muc-cua-trai-dat-duoc-chup-tu-tram-vu-tru-quoc-te-502022201120724...

Theo Phan Hằng (Theo Theatlantic) (Dân Việt)

sự kiện Du lịch, lễ hội