Những thị trấn ma du khách có thể đặt chân tới

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Plymouth, Montserrat: Từng là thủ đô trên đảo quốc Montserrat, nhưng thị trấn Plymouth đã bị bỏ hoang hoàn toàn vào năm 1997, sau khi nó bị nhấn chìm một phần bởi dung nham núi lửa vào năm 1995.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-thi-tran-ma-du-khach-co-the-dat-chan-toi-d457395.html

Theo Huy Phong (Theo Stars Insider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội