Những điểm đến bí mật đẹp như tranh của Ấn Độ

Sự kiện:

Du lịch Châu Á

Bishnupur, Tây Bengal: Đây là nơi dành cho các nhà sử học, các nhà khảo cổ và kiến ​​trúc sư. Đứng cao trên những cánh đồng ngọc lục bảo của Bishnupur và ngắn nhìn những ngôi đền bằng đất nung có từ thế kỷ 17 và 18.
Theo Hàn Ly (Theo msn) (Dân Việt)

sự kiện Du lịch Châu Á