Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-buc-anh-cu-hiem-hoi-ve-nhat-ban-vao-the-ky-19-d462892.html

Theo Phan Hằng (Theo Sohu) (Báo GT)

sự kiện Du lịch Nhật Bản