Khám phá 17 địa điểm bỏ hoang ở thế kỷ 21

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Trường đua North Wilkesboro Speedway, Mỹ: Enoch Staley đã xây dựng trường đua vào năm 1946 và cuộc đua đầu tiên được tổ chức ở đây một năm sau đó. Tuy nhiên, trường đua đã phải đóng cửa vào năm 1996, do lượng người đến xem các cuộc đua giảm.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/kham-pha-17-dia-diem-bo-hoang-o-the-ky-21-d445363.html

Theo Huy Phong (Theo Insider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội