Hang Sơn Đoòng nằm trong top kỳ quan lập kỷ lục thế giới

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Rừng Amazon: Năm trên lãnh thổ của các quốc gia Brazil, Ecuador, Peru, Bolivia, Colombia, Venezuela, Guyana và Suriname, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới chiếm khoảng 50% diện tích rừng nhiệt đới còn lại trên Trái đất. Khoảng 1/10 sinh vật mới được tìm thấy ở đây.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/hang-son-doong-nam-trong-top-ky-quan-lap-ky-luc-the-gioi-d470037.html

Theo Huy Phong (Theo Insider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội