Hang Sơn Đoòng nằm trong top kỳ quan lập kỷ lục thế giới

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Núi Kilimanjaro, Tanzania: Trong khi Kilimanjaro là ngọn núi cao nhất ở châu Phi, nó cũng là ngọn núi đứng một mình cao nhất thế giới. Ngọn núi lửa này được cho là phun trào lần gần đây nhất là cách đây 360.000 năm.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/hang-son-doong-nam-trong-top-ky-quan-lap-ky-luc-the-gioi-d470037.html

Theo Huy Phong (Theo Insider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội