Hang Sơn Đoòng nằm trong top kỳ quan lập kỷ lục thế giới

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Mạch nước phun Steamboat, Mỹ: Nằm trong vùng lòng chảo Norris ở bang Wyoming, Steamboat là mạch nước phun đang hoạt động cao nhất thế giới. Nó có thể phun lên khỏi mặt đất tới 91m, với mỗi lần phun kéo dài từ 3 đến 40 phút.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/hang-son-doong-nam-trong-top-ky-quan-lap-ky-luc-the-gioi-d470037.html

Theo Huy Phong (Theo Insider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội