Nguồn: https://baogiaothong.vn/cay-cau-go-noi-tieng-nhat-tq-khong-su-dung-mot-cay-dinh-co-cai-ten-rat-a...

Theo Phan Hằng (Theo Topchinatravel) (Báo GT)

sự kiện Khám phá du lịch Trung Quốc