Yaya Trương Nhi tuyên bố không ngại đóng cảnh nhạy cảm

“Rất nhiều người có cái nhìn phiến diện về tôi chỉ vì tôi nổi loạn và gợi cảm. Tôi không thể đi giải thích về bản thân với tất cả nhưng sexy không có nghĩa là dễ dãi. Bên trong tôi vẫn là một cô gái Á đông truyền thống, có thể rất lụy tình, từng yêu một người đến 6 năm và cũng có những sự bảo thủ của riêng mình", cô tâm sự.

Nguồn: http://danviet.vn/yaya-truong-nhi-tuyen-bo-khong-ngai-dong-canh-nhay-cam-50202181210182768.htm

Theo Phan Trai Úc (Dân Việt)

sự kiện Sao và những cảnh tắm bỏng mắt