Lóa mắt với dàn siêu xe 100 tỷ của bà chủ Đại Nam công khai đối đầu Hoài Linh

Hiện tại chiếc xe từ màu cam được đổi thành màu đen, có giá trên 30 tỷ đồng. Bà Phương Hằng sử dụng để đi lại trong một vài sự kiện gần đây.

Nguồn: http://danviet.vn/loa-mat-voi-dan-sieu-xe-100-ty-cua-ba-chu-dai-nam-cong-khai-doi-dau-hoai-linh-...

Theo Chi An (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Sao và xe