Đố vui: Vợ chồng giống nhau

Trong cuộc sống, mỗi cặp vợ chồng đều có một điểm giống nhau tuyệt đối, đó là gì?

>>> Trả lời: Đó là kết hôn cùng ngày cùng tháng cùng năm

Đố vui: Vợ chồng giống nhau - 1

*
* *

Đố vui “chơi ra nước”: Đố cả nhà chơi gì mà lại... càng chơi càng... ra nuớc? Cấm nghĩ bậy nghe!!!

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung