Bánh tao đâu

Bánh tao đâu Ông thầy đồ nọ vốn tính tham ăn. Bữa ấy có người mời đi ăn cỗ, thầy mới cho một...

Bán kẹo

Bán kẹo Hai vợ chồng nhà nọ muốn ghẹo nhau giữa ban ngày, nhưng sợ đày tớ biết.

Băm lăm hạn nặng

Băm lăm hạn nặng Có một gã lý trưởng nhà giàu, ỷ thế Tây đồn hà hiếp nhân dân, nên ai cũng oán ghét....

Ba anh đầy tớ

Ba anh đầy tớ Một anh chàng hai vợ, tối đến phải ngủ chung với vợ lớn ở nhà trong, còn vợ bé thì...

Anh hai vợ

Anh hai vợ Một anh chàng hai vợ, tối đến phải ngủ chung với vợ lớn ở nhà trong, còn vợ bé thì...

Đọc Tam Quốc đoán bệnh

Đọc Tam Quốc đoán bệnh Nếu Khổng Minh được đưa đến Bệnh viện Lao và bệnh phổi bây giờ cấp cứu thì chắc chắn ông...
Cây tre trăm đốt
Cây tre trăm đốt Ngày xưa, có một ông già nhà quê có một cô gái đẹp. Trong nhà phải thuê một đầy tớ...
Nói khoác gặp nhau
Nói khoác gặp nhau một anh đi làm ăn xa, lâu ngày về làng, bà con đến thăm, hỏi có biết nhiều...
Thi nói khoác
Thi nói khoác Một hôm được nghỉ, bốn quan nhân lúc cao hứng liền mở một cuộc thi nói khoác.
Chống ra, chống vô
Chống ra, chống vô Có anh chồng kia rất ham ăn. Một hôm, hai vợ chồng đậu ghe ở gần bìa rừng...