Đố vui: Làng nói dối

Khách du lịch gặp phải làng mà ai cũng nói dối, chắc không dám đến lần thứ hai.

Một khách du lịch đứng giữa 2 con đường, 1 bên về làng toàn là dân nói dối, 1 bên là làng toàn dân nói thật! Gặp 1 người đang đứng ở giữa 2 con đường, không biết người này thuộc làng nào! Ông khách muốn đến làng của người nói thật! Vậy theo bạn ông ta sẽ nói với người này như thế nào để biết đâu là làng nói thật?

>>> Trả lời: Ông ta nói “Hãy chỉ cho tôi làng của anh “. Nếu gã đó là người làng nói dối thì hắn sẽ chỉ làng của người nói thật. Ngược lại, anh ta là người nói thật sẽ thật thà chỉ làng của mình! Khách du lịch cứ đi theo hướng người đó chỉ.

Đố vui: Làng nói dối - 1

*
* *

Đố vui “lỗi chính tả”: Tìm điểm sai trong câu hát sau: “Dưới ánh nắng sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm”!

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung