Đố vui: Viên sỏi nặng hơn súc gỗ

Chủ Nhật, ngày 27/05/2012 20:51 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Con gì nâng được miếng gỗ lớn nhưng không nâng được hòn sỏi?

>>> Trả lời: Con sông

Đố vui: Viên sỏi nặng hơn súc gỗ - 1

*
* *

Đố vui “biển lớn nhất”: Trên thế giới biển nào lớn nhất?

>>> Trả lời

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung