Đố vui: Viên sỏi nặng hơn súc gỗ

Con gì nâng được miếng gỗ lớn nhưng không nâng được hòn sỏi?

>>> Trả lời: Con sông

Đố vui: Viên sỏi nặng hơn súc gỗ - 1

*
* *

Đố vui “biển lớn nhất”: Trên thế giới biển nào lớn nhất?

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung