Đố vui: Thói quen của vợ

Vui lòng không liên tưởng quá... gần với câu hỏi này: Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất?

>>> Trả lời: Tiền.

Đố vui: Thói quen của vợ - 1

*
* *

Đố vui “bài toán hình vuông”: Cùng được ghép bằng 4 hình giống nhau, nhưng diện tích của tam giác khác nhau?
Bạn hãy nhìn hai tam giác trong hình vẽ, nếu lấy cạnh của một hình vuông nhỏ là 1 đơn vị, thì hai tam giác này đều có một cạnh bằng 5 và một cạnh bằng 13.

Đố vui: Thói quen của vợ - 2

Mỗi tam giác lại chứa 4 hình (được tô thành 4 màu) giống hệt nhau, chỉ khác vị trí đặt. Tại sao tam giác thứ hai lại “hổng” một ô vuông, như vậy có nghĩa là dù được tạo bằng 4 hình như nhau nhưng diện tích tam giác thứ hai lại kém tam giác thứ nhất đúng bằng một ô vuông? Sự vô lý nằm ở đâu?

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN