Đố vui: Thế giới lạ

Ở nơi nào mà hôm nay xuất hiện trước hôm qua?

>>> Trả lời: Từ điển

Đố vui: Thế giới lạ - 1

*
* *

Đố vui “bầu trời và trái đất”: Ở giữa bầu trời và trái đất là gì?

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung