Đố vui: Thế giới lạ

Chủ Nhật, ngày 27/05/2012 20:52 PM (GMT+7)

Ở nơi nào mà hôm nay xuất hiện trước hôm qua?

>>> Trả lời: Từ điển

Đố vui: Thế giới lạ - 1

*
* *

Đố vui “bầu trời và trái đất”: Ở giữa bầu trời và trái đất là gì?

>>> Trả lời

(Khám phá)
Báo lỗi nội dung