Đố vui: Tay phải tay trái

Cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được?

>>> Trả lời: Tay phải

Đố vui: Tay phải tay trái - 1

*
* *

Đố vui “món ăn lạ”: Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung