Đố vui: Tàu điện

Có một tàu điện đi về hướng nam. Gió hướng tây bắc. Vậy khói từ con tàu sẽ theo hướng nào?

>>> Trả lời: Tàu điện làm gì có khói

Đố vui: Tàu điện - 1

*
* *

Đố vui “cơ quan phụ nữ”: Đố các bạn nam giới, cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì?

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN