Đố vui: Sở thú cháy

Khi vườn bách thú bị cháy, con gì chạy ra ngoài đầu tiên?

>>> Trả lời: Con người

Đố vui: Sở thú cháy - 1

*
* *

Đố vui “võ sĩ cắn tai”: Đố bạn, võ sĩ nổi tiếng với môn “cắn tai” - Mike Tyson đánh gì sẽ không bị mất sức?

>>> Trả lời

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung